Hvad mener du?

Artiklen er neutral.
Artiklen er i Naser Khaders favør.
Artiklen er i kvindernes favør.
Jeg har ikke læst artiklen.