Er 11 ugers øremærket barsel til mænd en god ide?

Ja, det er et godt og nødvendigt skridt mod ligestilling mellem kønnene.
Nej, det er et indgreb i forældreparrets frihed til selv at fordele barslen mellem sig.
Ved ikke.