Hvem, tror du, køber Valdemars Slot?

Anders Holch Povlsen (Bestseller)
En fra Lego-familien
Christian Stadil (Thornico)
Hans Michael Jebsen (udenlandsk dansker, der ejer flere godser)
Christian Kjær
Rory Fleming (Caroline Flemings eksmand)
En anden dansk adelsfamilie
En ukendt milliardær
Ingen af ovenstående