Har du styr på hvilke abonnementer, du automatisk betaler for?

Ja, selvfølgelig
Nej, det må jeg indrømme, at jeg ikke har