Hvad mener du om Egedal Gymnasies straf?

Jeg synes, den er på sin plads. De har overtrådt reglerne, og så man tage konsekvensen.
Jeg synes, straffen er alt for hård, når det kun drejer sig om alkohol på en studietur.
Jeg ved det ikke!