Vil du gå på jagt efter de varer, der er indført prisloft for?

Ja, helt klart
Nej, det er lige meget
Ved ikke