Hvad synes du om teksten på værket?

Den er interessant og god for værket
Det er ubehageligt at blive eksponeret for, når man er på festival for at hygge sig