Vil du fortsætte med at købe Heineken, selvom prisen stiger?

Ja, det er god øl!
Nej, jeg drikker ikke Heineken
Nej, det er for dyrt
Jeg drikker slet ikke alkohol
Ved det ikke