Forventer du at bruge færre penge på julen i år, end du plejer?

Ja, det er jeg nødt til
Jeg overvejer det
Nej, jeg bruger de samme penge på julen som sidste år