Hvor ofte køber du takeaway, færdiglavet mad eller spiser ude af huset?

Hver dag
Mere end tre gange om ugen
Mellem en og tre gange om ugen
Mindre end en gang om ugen
Mindre end en gang om måneden
Sjældnere
Aldrig