Har du ændret forbrugsvaner på grund af de høje elpriser?

Ja
Nej