Kunne du selv finde på at trappe ud af din medicin, hvis du havde en kronisk sygdom?

Nej, det skal man altid gøre i samråd med en læge!
Ja, jeg kender min krop godt nok selv
Måske - det afhang nok af, hvor afhængig jeg var