Har du før taget en plante med hjem fra et udlandsophold?

JA
NEJ