Mener du, prins Joachim har den rette baggrund til at besidde stillingen som forsvarsattaché i Paris?

JA
NEJ