Mener du også, at mænd i højere grad bør vise hensyn til kvinder ved eksempelvis at gå over på det modsatte fortov?

JA
NEJ