Kunne du overveje at få et barn, hvis du havde udsigt til en stor pengesum?

JA
NEJ