Er det i orden, at skoler indfører forbud mod mobiltelefoner i frikvartererne?

JA
NEJ