Skal de københavnske vejskilte skiftes ud med nye, der er trykt med »Hovedstad«?

JA
NEJ