Hvordan synes du, det er mest rimeligt at gøre den rekordlange ventetid hos landets byretter mindre?

Færre bijobs til dommerne, der eventuelt skal lønnes højere for mere overarbejde
Det har jeg ikke nogen idé om
Ansæt flere dommere. Politikerne skal sørge for flere penge til domstolene