Bør alle patienter med Spinal Muskelatrofi få adgang til Spinraza?

Ja
Nej, det er for dyrt
Måske