Bør det være lovpligtigt at skjule tobaksvarer i butikker og andre steder, hvor der eksempelvis sælges cigaretter?

Ja
Nej