Hvordan bekæmper vi bedst brugen af lattergas som rusmiddel?

Et forbud mod salg til unge under 18 år
Begrænsninger på hvor mange patroner, man kan købe
Indfører pant på patronerne
Jeg ved det ikke
Jeg mener ikke, der skal gøres noget