Kunne du finde på at bruge en toupé, hvis du tabte håret?

JA
NEJ