Har du stjålet, selvom det ikke var med vilje?

JA
NEJ