Er det rimeligt, at gerningsmanden ifølge loven kan få kortere straf, når politi og domstoles sagsbehandlingstid har været meget lang?

JA
NEJ